Wykorzystując narzędzia ilościowe i jakościowe, dopasowane do możliwości poznawczych dzieci i młodzieży sprawdziliśmy, jak respondenci z klas 1-8 szkół podstawowych postrzegają przedsiębiorczość.
#badania edukacyjne #badania społeczne #badania z dziecmi #badania z młodzieżą #CAWI #desk research #FGI #IDI