+48 720 815 270

Badanie zjawiska korupcji w sporcie

CASE STUDY

9

CEL

Zbadanie postaw i opinii na temat zjawiska korupcji w środowisku sportowym

9

Branża

Sektor publiczny

9

Zastosowane metody

Badania ilościowe i jakościowe

9

Wyzwania

Konieczność zapewnienia respondentom maksymalnego poczucia anonimowości i bezpieczeństwa

9

Rezultaty

Sporządzenie dokumentu prezentującego społeczną opinię na temat korupcji w środowisku sportowym
Niektóre dziedziny sportu – szczególnie piłka nożna – od lat zmagają się z opinią świata skorumpowanego. Działaczom zarzuca się nieuczciwe gospodarowanie środkami finansowymi, brak transparentności, czy nielegalne praktyki dotyczące rozgrywek. Nasz Klient postawił przed nami wyzwanie sprawdzenia tego, jakie postawy i opinie dotyczące korupcji w środowisku sportowym są wciąż żywe wśród polskiego społeczeństwa.

W celu uzyskania pełnego obrazu, przeprowadziliśmy badanie, w którym udział wzięła reprezentatywna grupa Polaków w wieku 15 lat i więcej. Uwzględniliśmy także głos zawodników wyczynowych, zapewniając im anonimowość i maksymalne bezpieczeństwo. Oprócz wywiadów i badania ankietowego, do realizacji celów badania wykorzystaliśmy także elementy analizy semiotycznej, czyli analizę symboli, mitów i znaków kulturowych, mogących wpływać na postawy i zachowania respondentów.

Badanie zjawisk o charakterze nielegalnym zawsze stawnowi duże wyzwanie. W ramach badania zastosowaliśmy szereg zabiegów budujących zaufanie do badania. Kwestia poufności była szczególnie istotna w przypadku tego projektu ponieważ, naszym zadaniem było zachęcenie repondentów do udziału w badaniu.

Zastosowane techniki umożliwiły nam uzyskanie wiarygodnego materiału badawczego, na podstawie którego przygotowaliśmy raport przekazany Klientowi.