+48 720 815 270

Maciej Maj
Autor: Maciej Maj, Data publikacji: 2024-05-07

 

Czy Twoja firma potrzebuje badań konsumenckich?

Pracujesz na stanowisku menedżerskim, prowadzisz swój biznes lub odpowiadasz za zarządzanie produktami? Doskonale orientujesz się w swoich zadaniach, ale wiesz, że żeby wyprzedzić konkurencję, potrzeba czegoś więcej. Chcesz rozwijać firmę, umocnić jej pozycję na rynku, a być może zauważasz, że jej oferta nie do końca już odpowiada na potrzeby klientów. Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji znajduje się dziś Twoja firma, badania konsumenckie będą stanowić dla niej ogromną wartość. Dostarczą rzetelnych informacji na temat zachowań konsumentów i tym samym pomogą Ci podjąć trafne decyzje biznesowe.

Z tego artykułu dowiesz się:

 •  po co i kiedy warto przeprowadzić badania konsumenckie;
 •  jak często przeprowadzać badania konsumenckie;
 • o korzyściach, jakie Twoja firma może odnieść dzięki badaniom konsumenckim;
 • jakie obszary Twojej firmy mogą zyskać dzięki badaniom konsumenckim i w jaki sposób mogą wykorzystać pozyskaną z nich wiedzę;
 •  jak działania Openfield wsparły sukces naszych Klientów.

Jakie są korzyści z przeprowadzonych badań konsumenckich?

Badania konsumenckie są kluczowym narzędziem dla firm, które chcą być konkurencyjne na rynku. Dzięki badaniom przedsiębiorcy mają szansę lepiej zrozumieć swoich klientów i dostosować swoje działania do ich potrzeb i oczekiwań. Jakie jeszcze korzyści może odnieść Twoja firma z dobrze przeprowadzonych badań konsumenckich? Przejdźmy do konkretów.

Kliknij i dowiedz się, czym są badania konsumenckie i jak je przeprowadzić:

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kiedy warto i po co realizować badania konsumenckie?

Badania konsumenckie pomogą Ci zrozumieć, jak zachowują się konsumenci, co kryje się za ich zachowaniami i czym kierują się przy swoich wyborach. Zrealizuj badania zwłaszcza wtedy, gdy:

 • chcesz monitorować otoczenie i konkurencję względem Twojego produktu czy usługi;
 • chcesz, aby Twoja komunikacja marketingowa trafiała do Twoich potencjalnych odbiorców;
 • chcesz sprawdzić, jakie są segmenty klientów;
 • chcesz uchwycić zmiany na rynku wynikające z pojawiających się nowych konkurentów lub zmian zachowań konsumenckich;
 • szukasz potencjalnych kierunków do rozwoju Twojego biznesu.

Badania konsumenckie – jak często je przeprowadzać?

To, jak często realizować badania konsumenckie zależy od wielu czynników. Duże znaczenie ma gałąź, w której działa Twoja firma, oraz aktualna sytuacja rynkowa. W branżach typu FMCG (ang. fast moving customers goods), takich jak produkcja żywności czy środków higienicznych, rotacja i zmiany zachodzą bardzo dynamiczne. Liczy się tu więc przede wszystkim szybkość wdrażania decyzji, co oznacza, że badania muszą dostarczać bieżącej wiedzy i należy przeprowadzać je często. Inna częstotliwość badań będzie wymagana z kolei w sektorze usług medycznych, ponieważ tu zmiany rynkowe nie zachodzą tak szybko.

Pomocna w określeniu częstotliwości badań będzie refleksja nad aktualną sytuacją Twojego biznesu. Zastanów się, który z poniższych opisów najlepiej ją określa.

 • Twoja firma ma już stabilną pozycję na rynku, a Ty chcesz monitorować zmiany, jakie zachodzą na rynku.
 • Próbujesz zdobyć nowy rynek albo jesteś na etapie wprowadzania nowych produktów.
 • Chcesz jak najlepiej zaplanować rozwój Twojej firmy.
 • Chcesz sprawdzić, jak klienci będą reagować na promocje.
 • Planujesz wdrożenie nowej komunikacji lub chcesz zweryfikować skuteczność aktualnych działań komunikacyjnych.
 • Chcesz zoptymalizować model biznesowy Twojej firmy.

Badania konsumenckie – realne korzyści

Być może tylko jedno z powyższych zdań najlepiej opisuje Twoją firmę, a może kilka z nich trafnie określa jej sytuację. Niezależnie od tego, jak jest, musisz wiedzieć, że badania konsumenckie dostarczą tych odpowiedzi, które pozwolą Ci zrealizować zamierzone cele. Jakie konkretnie korzyści Twojej firmie mogą zapewnić badania konsumenckie?

 • Zrozumienie klientów. Badania konsumenckie pozwolą Twojej firmie lepiej zrozumieć preferencje, potrzeby, zachowania i oczekiwania klientów. Ta wiedza jest niezbędna do skutecznego dostosowania produktów, usług i strategii marketingowych do potrzeb rynku.
 • Poznanie segmentów klientów. Badania konsumenckie dostarczą Ci informacji o tym, jakie segmenty klientów funkcjonują w kategorii, do której należy Twoja firma,  czym te segmenty różnią się między sobą i jaka jest ich siła nabywcza.
 • Udoskonalanie produktów/usług. Dzięki badaniom konsumenckim Twoja firma uzyska informacje zwrotne na temat jakości, użyteczności, opakowania, ceny i innych cech swoich produktów/usług. Pozwoli Ci to na ciągłe doskonalenie oferty i lepsze dopasowanie do potrzeb klientów.
 • Poznanie rynku. Badania konsumenckie umożliwią ocenę wielkości rynku, identyfikację trendów, analizę konkurencji i szans oraz zagrożeń na rynku. Dzięki temu Twoja firma będzie mogła podejmować bardziej świadome i trafne decyzje strategiczne.
 • Personalizacja oferty. Na podstawie danych z badań konsumenckich Twoja firma może dokładniej segmentować rynek i dostosowywać ofertę do różnych grup klientów. Personalizacja oferty zwiększy lojalność klientów i skuteczność Twoich działań marketingowych.
 • Optymalizacja działań marketingowych. Badania konsumenckie dostarczą Ci informacji na temat skuteczności różnych kanałów marketingowych, przekazów reklamowych, strategii promocyjnych Twojej firmy. Pozwolą też mądrze rozdysponować środki finansowe do poszczególnych obszarów jej działalności oraz na zwiększenie zwrotu z inwestycji.
 • Zwiększenie lojalności klientów. Badania konsumenckie pozwolą Ci lepiej zrozumieć czynniki wpływające na lojalność klientów oraz rozpoznać obszary, w których możesz poprawić obsługę klienta i jego doświadczenia zakupowe. Te działania przełożą się na wzrost lojalności Twoich klientów.
 • Innowacje. Badania konsumenckie mogą pomóc w monitorowaniu nowych trendów, potrzeb i nisz na rynku, co może być impulsem do tworzenia innowacyjnych produktów i usług, które spełniają rzeczywiste potrzeby konsumentów.
 • Zminimalizowanie ryzyka. Dzięki przeprowadzeniu badań konsumenckich lepiej zrozumiesz oczekiwania i reakcje potencjalnych klientów, a to pozwoli Twojej firmie ograniczyć ryzyko związane z wprowadzaniem nowych produktów/usług na rynek.

Kto w firmie i z jakich wyników może skorzystać?

Badania konsumenckie dostarczą Twojej firmie szczególnej wartości, kiedy ich wyniki będą rzeczywiście użyteczne i przełożą się na kompleksowe działania w jej poszczególnych obszarach. Uzyskane odpowiedzi mogą być wykorzystane przez różne działy firmy do lepszego dostosowania oferty, procesów produkcyjnych i działań marketingowych do potrzeb i oczekiwań klientów, co przełoży się na większą konkurencyjność i zadowolenie klientów.

 Oto przykładowe działy firmy, które mogą skorzystać z wyników badań konsumenckich oraz sposób, w jaki mogą wykorzystać te dane.

Dział badań i rozwoju (R&D)

R&D wyniki z badań konsumenckich z powodzeniem wykorzysta do rozwoju nowych produktów i ulepszenia już istniejących linii produktowych. Na podstawie opinii i preferencji konsumentów mogą opracować produkt zgodny z aktualnymi trendami, oczekiwaniami klientów i potrzebami rynku.

Analiza opinii klientów może prowadzić m.in. do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych, nowych materiałów czy funkcji w produktach, które lepiej spełnią oczekiwania konsumentów.

Dział marketingu

Dział marketingu może wykorzystać wyniki badań konsumenckich do opracowania skutecznych strategii promocyjnych i komunikacyjnych. Na podstawie wyborów i potrzeb klientów może tworzyć skuteczniejsze przekazy reklamowe, kampanie marketingowe i promocje produktów.

Uzyskana na podstawie wyników badań świadomość segmentacji rynku pozwoli marketingowcom lepiej dopasować działania marketingowe do różnych grup docelowych oraz personalizację komunikacji z klientami.

Dział produkcji

Dział produkcji może dostosować proces produkcyjny do preferencji klientów, zapewniając odpowiednią jakość, wytrzymałość i estetykę produktu zgodnie z ich oczekiwaniami.

Dział sprzedaży i obsługi klienta

Informacje na temat preferencji klientów Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta może wykorzystać do lepszego dopasowania oferty do potrzeb rynku oraz do opracowania strategii cenowej. Obsługa klienta może też wykorzystać wiedzę z badań konsumenckich do lepszego zrozumienia problemów i potrzeb klientów, oferując bardziej spersonalizowaną obsługę i rozwiązując tym samym ich problemy.

Dział zarządzania marką

By lepiej zarządzać marką, budować pozytywny wizerunek marki i kreować wartościowe relacje z klientami odpowiedzialny za te zadania dział może wykorzystać wyniki badań konsumenckich, dostarczając produktów odpowiadających oczekiwaniom klientów. Analiza ich opinii pozwoli na monitorowanie percepcji marki na rynku i szybką reakcję na ewentualne problemy lub niewłaściwe interpretacje.

Dział projektowania

Dział projektowy może wykorzystać wyniki badań konsumenckich do lepszego zrozumienia preferencji i oczekiwań klientów w odniesieniu do projektowanych produktów. Badania mogą pomóc w rozpoznaniu potencjalnych zagrożeń i problemów związanych z projektowanymi produktami jeszcze przed wprowadzeniem ich na rynek albo wykorzystać informacje w zakresie trendów wśród konsumentów. 

Zespół projektowy może również wykorzystać dane z badań konsumenckich do monitorowania reakcji klientów na tworzone produkty w różnych fazach procesu projektowego. To pozwoli na szybką reakcję na opinie i sugestie klientów oraz na dostosowanie projektów do zmieniających się potrzeb rynku.

Skuteczność badań konsumenckich – case study

Czy mamy dowody na skuteczność przeprowadzanych przez nas badań konsumenckich? Zdecydowanie tak. Poniżej znajdziesz krótki opis dwóch przypadków – przeczytaj i sam się przekonaj.

Badanie new product development

W ramach współpracy z polskim producentem kubeczków menstruacyjnych w Openfield zrealizowaliśmy badania ilościowe i jakościowe na temat postrzegania środków higienicznych i zwyczajów konsumenckich Polek. Testom poddaliśmy koncepty produktowe, opakowania oraz plan komunikacyjny. Próby trwały do momentu, aż uzyskaliśmy pełne informacje o preferencjach grupy docelowej. W efekcie nasz Klient zaoferował konsumentkom odpowiednio zaprojektowane opakowanie i obrał taką strategię komunikacyjną, dzięki której wkrótce wyraźnie zaznaczył swoją pozycję na rynku.

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ

Badanie mechanizmów promocyjnych z wykorzystaniem techniki MaxDiff

Inne przeprowadzone przez Openfield badania skupiały się na efektywności mechanizmów promocyjnych dużej marki handlowej. W badaniach uczestniczyła spora grupa respondentów rozproszonych na rozległym obszarze badania. By uzyskać wiarygodne dane wdrożyliśmy badania ilościowe metodą CAWI z wykorzystaniem techniki MaxDiff, dzięki której mogliśmy uchwycić nieuświadomione oczekiwania konsumentów. Jaki był rezultat i jak przełożył się na wyniki naszego Klienta? Opracowaliśmy rekomendacje określające preferowane przez konsumentów sposoby promocji produktów. Wykorzystanie tych wyników przez naszego klienta wyraźnie wpłynęło na wzrost sprzedaży i zysków jego marki.

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ

Zaufaj specjalistom Openfield!

Jeżeli Ty też chcesz przeprowadzić badania konsumenckie przy wsparciu najlepszych specjalistów, zapraszamy do Openfield. Nasz zespół badaczy pomoże Ci uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące potencjału i możliwości rozwoju Twojej firmy. Doradzi Ci również, w które działania warto inwestować, a których decyzji biznesowych lepiej się wystrzegać. Skontaktuj się z nami – porozmawiamy o Twojej firmie.

 

Kontakt Openfield