+48 720 815 270

Badanie ewaluacyjne z wykorzystaniem metody kontrfaktycznej

Aby oszacować wpływ interwencji publicznej na rozwój regionalny, uwzględniliśmy zaawansowany dobór próby badawczej, niezbędny do przeprowadzenia badania kontrfaktycznego.
#badania edukacyjne #badania ewaluacyjne #badania społeczne #CATI #desk research #IDI #metoda kontrfaktyczna #TDI