W firmie liczącej ponad 1200 pracowników przeprowadziliśmy wieloaspektowe badania HR diagnozujące poziom satysfakcji z pracy, benefitów pozapłacowych oraz ocenę systemów komunikacyjnych używanych przez organizację.
#badania HR #CAWI #FGI #kultura organizacyjna #satysfakcja z pracy