+48 720 815 270

Maciej Maj
Autor: Maciej Maj, Data publikacji: 2024-03-27

 

Czym są badania konsumenckie i jak się je przeprowadza? Źródło wiedzy o marce i rynku

Kim jest mój docelowy klient? Jakie są jego potrzeby? Co determinuje jego zachowania i wybory zakupowe oraz co ewentualnie może mieć wpływ na zmianę jego decyzji? To tylko kilka z pytań, które – mniej lub bardziej świadomie – musi postawić sobie każdy działający na wolnym rynku przedsiębiorca. Nieocenionym źródłem tych informacji są dane zebrane w badaniach konsumenckich. Dobrze przeprowadzone badania nie tylko pozwolą Ci dobrać odpowiednie działania marketingowe, ale również pomyśleć o swojej firmie w dalszej perspektywie, przygotowując ją na konieczne zmiany.  

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym są badania konsumenckie i w jaki sposób możesz je wykorzystać w swojej firmie;
 • jakie są typy badań rynku i co w praktyce one oznaczają;
 • jakie są główne typy technik badawczych i możliwości ich zastosowania.

Czym są i po co są badania konsumenckie?

Badania konsumenckie są nieocenionym źródłem wiedzy dla chcącego dobrze prosperować przedsiębiorcy. Dostarczają wartościowych informacji o tym, jak zachowują się konsumenci, czym kierują się przy decyzjach, w jaki sposób je podejmują, a także jak oceniają produkty i usługi marek konkurencyjnych. Często dotykają też szerszego kontekstu i pokazują, czy dana kategoria produktów jest ważna dla konsumentów, z jaką częstotliwością te produkty kupują i jakie czynniki stoją za tymi decyzjami.

Po co przeprowadzać badania konsumentów

Po co Ci badania konsumenckie? Przede wszystkim po to, by zadbać o rozwój swojego przedsiębiorstwa. Wiedza z badań konsumenckich pomoże Ci odpowiednio zaplanować sprzedaż w oparciu o dokładną charakterystykę konsumentów i ich potrzeb. Dowiesz się też, jakie zapotrzebowanie na rynku jest na Twoje produkty czy usługi i w jaki sposób najlepiej je reklamować. Podejmiesz też świadome decyzje, które będą rzutowały na przyszłość Twojej firmy.

Jak jeszcze możesz wykorzystać badania konsumenckie w Twojej firmie?

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ

Jakie są typy badań konsumenckich?

Chcąc poznać potrzeby klientów, jako przedsiębiorca masz wiele możliwości pokierowania badaniami konsumenckimi w zależności od tego, na których odpowiedziach najbardziej Ci zależy. Oto 15 przykładowych typów badań, które warto przeprowadzić dla swojej firmy.

 • Badania rynkowe.
  Polegają na analizie rynku w celu zrozumienia jego wielkości, dynamiki, trendów i segmentacji. Badania te pomogą Ci też ocenić swoją konkurencję oraz szanse i zagrożenia, jakie mogą spotkać Twoją firmę na rynku.
 • Badania nad produktem/usługą.Skupiają się na ocenie produktów lub usług w kontekście preferencji i opinii konsumentów. Dotyczą tego, co namacalne i doświadczalne, mogą zatem obejmować testowanie prototypów, ocenę jakości i użyteczności nie tylko samego produktu, ale również jego opakowania.
 • Badania satysfakcji klientów.
  Służą zrozumieniu, czy i w jaki sposób klienci są zadowoleni z produktów lub usług, pomagają też w interpretacji doświadczeń związanych z obsługą klienta. Dane z tych badań najczęściej pozyskasz za pomocą przeprowadzonych ankiet, wywiadów czy w wyniku obserwacji zachowań klientów.
 • Badania nad segmentacją rynku.
  Polegają na wskazaniu różnych grup konsumentów na rynku na podstawie ich wspólnych cech, takich jak wiek, płeć, dochód czy preferencje zakupowe. Wiedza ta pomoże Ci lepiej dopasować swoje produkty i strategie marketingowe do konkretnych segmentów.
 • Badania nad świadomością marki.
  Jest to ocena stopnia, w jakim klienci znają i rozpoznają daną markę oraz jej produkty lub usługi. Pojawiają się tu pytania dotyczące znajomości marki, skojarzeń z nią związanych czy jej preferencji wśród konsumentów.
 • Badania zachowań konsumenckich.
  Badania te analizują proces decyzyjny klientów, w tym czynniki wpływające na ich wybory produktów lub usług oraz kanały, jakimi dokonują zakupów czy ich częstotliwość.
 • Badania nad trendami konsumenckimi.Mają na celu rozpoznanie zmian w preferencjach, stylu życia i zachowaniach konsumentów. Dzięki temu Twoja firma uzyska większą możliwość odpowiedniego dostosowania swojej oferty do zmieniających się potrzeb rynku.
 • Badania nad lojalnością klienta.Jest to ocena nie tylko stopnia, w jakim klienci są lojalni wobec danej marki lub produktu, ale także czynników wpływających na tę lojalność. Dobrze przeprowadzone badania będą dla Ciebie podstawą do opracowania strategii utrzymania klientów.
 • Badania nad preferencjami cenowymi.Ten typ badań ma na celu pomoc w zrozumieniu, jakie ceny są akceptowalne dla klientów oraz jakie czynniki wpływają na ich gotowość do zapłaty za dany produkt lub usługę. Badania mogą obejmować na przykład ocenę skłonności do płacenia za różne cechy produktów czy usług.
 • Badania nad komunikacją marketingową.Dane z tych badań pozwolą Ci ocenić skuteczność różnych dostępnych kanałów i treści komunikacji marketingowej w dotarciu do klientów, wzbudzeniu ich zainteresowania i zachęceniu do zakupu.
 • Badania nad doświadczeniem klienta (CX).Skupiają się na ocenie doświadczeń, jakie klienci mają w bezpośrednim kontakcie z Twoją firmą. Chodzi tu zarówno o obsługę klienta, jak i o przebieg całego procesu zakupowego, włączając w to również dostawę produktów czy usług.
 • Badania nad preferencjami produktowymi.Skupiają się przede wszystkim na wskazaniu cech produktów, które są atrakcyjne dla konsumentów. Ocenie podlegają kolor, marka, rozmiar, funkcje i użyte materiały.
 • Badania nad trendami technologicznymi.To analiza tego, w jaki sposób nowe technologie wpływają na zachowania i oczekiwania konsumentów. Pozwolą też odpowiedzieć na pytanie, jak Twoja firma może wykorzystać te technologie w praktyce, by poprawić swoją ofertę.
 • Badania nad zakupami online.Skupiają się na preferencjach i zachowaniach konsumentów dokonujących zakupów online. Określają najczęściej wybierane przez klientów platformy zakupowe, czynniki wpływające na ich decyzje zakupowe oraz oczekiwania dotyczące dostawy.
 • Badania nad ekologicznym i społecznym oddziaływaniem.Stanowią ocenę stopnia, w jakim klienci są zainteresowani produktami i usługami zrównoważonymi ekologicznie i społecznie. Uwzględniają też czynniki wpływające na ich decyzje zakupowe w tym zakresie.

Badania jakościowe – czym są i jakie jest ich zastosowanie?

Dzięki badaniom jakościowym uzyskujemy pogłębioną wiedzę na temat aktywności konsumentów. Otrzymujemy pełen obraz tego, jakie rzeczywiście działania podejmują w kontekście zakupów i poznajemy przyczyny stojące za pewnymi wzorcami ich zachowań. Badania jakościowe posłużą Ci więc do zgłębienia złożonych zjawisk, interpretacji zachowań, lepszego zrozumienia motywacji i potrzeb konsumentów oraz uchwycenia takich zdarzeń czy okoliczności, które mogą być trudne do zbadania za pomocą tradycyjnych metod badawczych. Często są stosowane zatem w sytuacjach, gdy zachodzi potrzeba odkrycia nowych trendów, wyjaśnienia skomplikowanych kwestii lub zbadania interakcji społecznych.

Główne zastosowania badań jakościowych:

 • Zrozumienie głębszych motywacji i potrzeb konsumentów.

  Badania jakościowe pozwalą Ci dogłębnie zrozumieć psychologiczne i emocjonalne czynniki, które realnie  wpływają na zachowania konsumentów. Umożliwią też odkrycie ich ukrytych motywacji i potrzeb.

 • Eksploracja nowych trendów i idei.

  Dzięki swobodnej formie dyskusji i eksploracji, badania jakościowe mogą pomóc Ci w rozpoznawaniu nowych trendów, idei i innowacji na rynku.

 • Odkrywanie wzorców zachowań i preferencji.

  Badania jakościowe umożliwią Ci też wskazanie subtelnych wzorców zachowań i preferencji, które mogą być trudne do uchwycenia za pomocą tradycyjnych metod badawczych.

 • Testowanie koncepcji i prototypów.

  Poprzez analizę reakcji respondentów na koncepcje, prototypy i nowe pomysły badania jakościowe mogą pomóc Ci w ocenie ich akceptacji lub wskazać, co należy w nich poprawić przed wprowadzeniem na rynek.

 • Rozwijanie strategii marketingowych i produktowych.

  Badania jakościowe umożliwiają głębokie rozpoznanie potrzeb i preferencji konsumentów, co pozwoli Twojej firmie lepiej dopasować strategię marketingową i produktową do zmieniających się oczekiwań rynku.

 • Badanie społecznych i kulturowych kontekstów.

  Badania jakościowe pozwolą Ci też na analizę społecznych i kulturowych kontekstów, w których zachodzą interakcje konsumenckie, co jest istotne w kontekście globalnego rynku.

 • Tworzenie segmentacji rynku.

  Na podstawie pogłębionej wiedzy o potrzebach i preferencjach konsumentów badania jakościowe mogą pomóc Ci w wyłonieniu lepiej sprecyzowanych grup konsumentów, czyli dokonania segmentacji rynku.

 • Monitorowanie i ocena doświadczeń klienta.

  Poprzez analizę opinii i reakcji klientów na różnych poziomach ich doświadczenia z produktem lub usługą badania jakościowe mogą pomóc Ci w doskonaleniu obsługi klienta.

Badania ilościowe – czym są i jakie jest ich zastosowanie?

Badania ilościowe służą do zbierania danych ilościowych, które są proste w analizie. Ich wyniki można bezpośrednio przełożyć na dużą grupę społeczną. Są stosowane do pomiaru i ilościowej analizy różnych zjawisk, zachowań i preferencji, a to z kolei pozwala na dokładne zrozumienie statystycznych wzorców i trendów. Badania ilościowe są często stosowane w marketingu, zarządzaniu strategicznym, analizie rynku, badaniach społecznych, naukach politycznych i innych dziedzinach – wszędzie tam, gdzie jest potrzeba zbierania, analizy i interpretacji danych ilościowych w celu podejmowania uzasadnionych decyzji.

Główne zastosowania badań ilościowych:

 • Pomiar i ocena.

  Badania ilościowe pozwolą Ci na pomiar i ocenę różnych zmiennych, takich jak preferencje produktowe, poziom zadowolenia klienta, jego świadomość marki czy efektywność kampanii marketingowej.

 • Segmentacja rynku.

  Poprzez analizę danych ilościowych można dokonać segmentacji rynku na podstawie różnych cech demograficznych, behawioralnych czy psychograficznych, co umożliwi Ci lepsze dopasowanie oferty do potrzeb różnych grup konsumentów.

 • Prognozowanie.

  Badania ilościowe pozwalają na prognozowanie przyszłych trendów i zachowań na podstawie danych historycznych oraz analizy statystycznej. Dzięki temu będziesz w stanie  opracować skuteczną strategię biznesową dla Twojej firmy.

 • Badanie relacji.

  Analiza danych ilościowych umożliwia badanie relacji między różnymi zmiennymi. Dzięki temu poznasz czynniki wpływające na zachowania i preferencje konsumentów.

 • Testowanie hipotez.

  Badania ilościowe pozwalają na testowanie różnych hipotez i teorii na podstawie danych statystycznych, co umożliwi Ci weryfikację różnych założeń i teorii dotyczących rynku i konsumentów.

 • Monitorowanie zmian w czasie.

  Poprzez regularne przeprowadzanie badań ilościowych możesz monitorować zmiany w czasie i oceniać skuteczność Twoich działań marketingowych czy wprowadzanych zmian na rynku.

 • Benchmarking.

  Porównywanie wyników własnych badań z wynikami konkurencji lub standardami branżowymi umożliwi Ci odkrycie mocnych i słabych stron oraz określenie obszarów do dalszego rozwoju Twojej firmy.

 • Optymalizacja decyzji biznesowych.

  Podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie danych ilościowych opiera się na faktach i dowodach, dzięki czemu możesz lepiej wykorzystać dostępne Ci zasoby i ograniczyć ryzyka.

Badania jakościowe i ilościowe często wykonywane są równolegle. Pozwala to zapewnić kompleksowe zrozumienie zachowań i potrzeb konsumentów oraz jak najlepsze wsparcie dla procesów decyzyjnych biznesu.

Gdzie zrobić badania konsumenckie? W Openfield mamy najlepszych specjalistów!

Teraz Ty też wiesz, czym są badania konsumenckie i jaką wartość mogą wnieść do Twojej firmy. Dzięki odpowiednio przeprowadzonym badaniom konsumenckim uzyskasz szereg wskazówek dotyczących tego, jak rozwijać swój biznes, w jakie działania warto zainwestować swój czas i pieniądze, a jakich decyzji unikać. Być może nie wiesz jeszcze, które z opisanych badań i metod w przypadku Twojej firmy przyniosą najwięcej korzyści. W Openfield pomożemy Ci podjąć właściwe kroki, dostarczymy badań i analiz, dobierając odpowiednie metody i narzędzia, by rzetelnie odpowiedzieć na zadany problem. Skontaktuj się z nami – porozmawiamy o Twojej firmie, celach biznesowych i skutecznie przeprowadzimy dla Ciebie badania konsumenckie.

Chcesz porozmawiać o badaniach w Twojej firmie?

Kontakt Openfield