+48 720 815 270

Badanie wpływu interwencji publicznych na rynek pracy

Przekrojowe badanie ilościowe, które dostarczyło jasnych rekomendacji do dalszych prac, dotyczyło oceny wpływu projektów współfinansowanych ze środków europejskich na sytuację pracowników na rynku pracy.
#badania ewaluacyjne #badania społeczne #badania w 24h #CATI #CAWI #desk research #PAPI