Przekrojowe badanie ilościowe, które dostarczyło jasnych rekomendacji do dalszych prac, dotyczyło oceny wpływu projektów współfinansowanych ze środków europejskich na sytuację pracowników na rynku pracy.
#badania ewaluacyjne #badania społeczne #badania w 24h #CATI #CAWI #desk research #PAPI