+48 720 815 270

Badania diagnostyczne HR

CASE STUDY

9

CEL

Badanie satysfakcji z pracy w Łukasiewicz Instytut Lotnictwa

9

Branża

HR

9

Zastosowane metody

Badania jakościowe (wywiad FGI) oraz badania ilościowe

9

Wyzwania

Zachęcenie do udziału w badaniu jak najwięcej osób spośród ponad 1000 pracowników, dostarczenie indywidualnych raportów dla kilku zespołów, wieloaspektowość badania i jego obszarów

9

Rezultaty

przedstawienie Klientowi rzeczywistego odbioru kultury organizacyjnej przez pracowników, stworzenie rekomendacji dla zespołu HR oraz opracowanie szeregu raportów ukazujących poszczególne działy firmy na tle innych zespołów

Badanie satysfakcji pracowników – zwłaszcza w dużych firmach i korporacjach – pozwala zdiagnozować realny stan wewnętrzny przedsiębiorstwa i zastosować odpowiednie rozwiązania dla ewentualnych problemów.

Badanie zlecone nam przez Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa było wieloaspektowe i zawierało elementy badania satysfakcji z pracy, zaangażowania i kultury organizacyjnej. By zachęcić jak największą liczbę pracowników do wzięcia udziału w badaniu, wraz z Klientem opracowaliśmy odpowiedni plan komunikacji. Zastosowaliśmy również mechanikę angażującą – każda przeprowadzona ankieta wspierała wybierany w ramach badania cel charytatywny. Response rate uzyskany dzięki tym zabiegom wyniósł ok. 50%.

Metodologia badania zakładała realizację badania jakościowego w formie 4 wywiadów FGI. Stały się one podstawą do opracowania wielowątkowego kwestionariusza ilościowego, mierzącego różne aspekty działalności organizacji. Część jakościowa badania posłużyła do zdefiniowania punktów bólu, które są odbierane przez pracowników jako krytyczne względem organizacji, w której pracują.

Dane zebrane w badaniach ilościowych dostarczyły wiedzy dla kilku grup odbiorców:
– zarząd organizacji poznał rzeczywisty odbiór kultury organizacyjnej przez pracowników
– zespół HR otrzymał szczegółowe rekomendacje w zakresie prowadzenia działań komunikacyjnych oraz kompleksową ocenę systemu benefitów
– dyrektorzy otrzymali szczegółowe raportu ukazujące ich jednostkę na tle innych jednostek w organizacji.