+48 720 815 270

Badania

Jako agencja zajmujemy się kompleksową obsługą projektów badawczych i korzystamy z całego wachlarza metod i technik ilościowych i jakościowych. Sprawdź, z jakich technik korzystamy oraz jak wykorzystujemy je w wybranych obszarach badawczych.  

Techniki badawcze

Stosujemy szeroki wachlarz metod i technik badawczych. Zajmujemy się badaniami ilościowymi oraz jakościowymi, dysponujemy również szerokim zapleczem analitycznym pomagającym w analizach danych.

Badania B2B

Zajmujemy się badaniami B2B, pomagamy poznać buyer persony i procesy decyzyjne w segmencie B2B.

Badania komunikacji

Pomagamy planować komunikację marketingową opartą na danych. Prowadzimy szeroko rozumiane badania z obszaru komunikacji marketingowej oraz społecznej i wspieramy naszych klientów na różnych etapach.

Badania wspierające rozwój produktów cyfrowych

Pomagamy tworzyć i projektować produkty oraz usługi cyfrowe z uwzględnieniem perspektywy użytkowników i konsumentów. Dzięki naszym badaniom łatwiej zbudować MVP produktu, dopasować go do potrzeb użytkowników oraz rozwijać funkcjonujące systemy.

Badania konsumenckie i shopperowe

Pomagamy markom odkrywać zachownia konsumeckie i dostarczamy wartościowej wiedzy o tym, jak konsumenci odbierają daną markę, konkurencję, kategorię zakupową oraz czym się kierują przy swoich wyborach zakupowych.

Badania turystyczne

Prowadzimy badania pomagające organizacjom i firmom z branży turystycznej zrozumieć zachowania konsumentów oraz odkrywać trendy i zmiany na rynku turystycznym.

Badania z dziećmi

Realizujemy badania społeczne i rynkowe wśród młodych konsumentów, pomagamy firmom zrozumieć, jaką rolę odgrywają dzieci w procesach decyzyjnych.

Badania społeczne

W naszych badaniach często poruszamy kwestie ważne społecznie. Pomagamy zrozumieć mechanizmy oraz zmiany społeczne.

Badania ewaluacyjne

Dostarczamy instytucjom z sektora publicznego dane i wartościowe wnioski, które pomagają w planowaniu polityki publicznej opartej o rzetelne informacje.

Badania inkluzywne z trudnymi grupami

Pomagamy zrozumieć potrzeby grup mniejszościowych. Dzięki naszym badaniom firmy mogą stać się instytucjami włączającymi.

Badania naukowe

Obsługujemy kompleksowo projekty badawcze dla jednostek naukowych. Pomagamy w planowaniu i realizacji projektów badawczych oraz analizie ich wyników, wraz z wykonaniem testów statystycznych.

Badania HR

Wspieramy firmy w realizacji badań z pracownikami. Realizujemy badania satysfakcji z pracy, zaangażowania, kultury organizacyjnej. Pomagamy firmom w podejmowaniu działań HR opartych na danych.