+48 720 815 270

Rozwiązania

Oprócz badań na zlecenie pracujemy nad własnymi autorskimi rozwiązaniami: 

  •  Panel badawczy Manulo – badania ankietowe online CAWI
  • Badania HR, satysfakcji z pracy i zaangażowania pracowników

Panel Badawczy Manulo – badania ankietowe online CAWI

Badania ankietowe online CAWI najczęściej realizujemy na własnym Panelu Badawczym Manulo, który działa zgodnie ze standardami PKJPA. 

Ankiety internetowe to świetne rozwiązanie, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy wyniki badania potrzebne są w krótkim terminie. Wymagają one jednak odpowiedniej grupy respondentów oraz Zespołu, który wie, jak zadbać o najwyższą jakość danych i interpretację wyników.  

Na Panelu Badawczym Manulo zarejestrowanych jest ponad 20 000 osób, w tym ponad 3000 obywateli Ukrainy. Dzięki zaangażowaniu naszych Panelistów możemy w rzetelny sposób realizować badania ankietowe online CAWI dla sektora prywatnego, badania naukowe oraz badania społeczne. W ramach współpracy oferujemy nie tylko szybki dostęp do respondentów i odpowiednio dobrane narzędzia badawcze, ale także naszą ekspercką wiedzę i konsultacje metodologiczne badań. 

Realizując badania ankietowe online CAWI dla naszych Klientów, każdorazowo sprawdzamy poprawność logiczną kwestionariusza. Stosujemy również procedury podnoszące jakość odpowiedzi udzielanych przez Panelistów, co przekłada się na dane zebrane do końcowego raportu.   

Ponieważ zdecydowana większość ankiet, które wypełniają respondenci zarejestrowani na Panelu Badawczym Manulo, jest wypełniana na urządzeniach mobilnych, projektowane przez nas ankiety internetowe uwzględniają ideę mobile first, a kwestionariusze przygotowujemy w taki sposób, aby były wygodne dla użytkowników. 

Badania HR, satysfakcji z pracy i zaangażowania pracowników

W ramach badań wewnątrzorganizacyjnych realizujemy szeroki zakres badań HR:

  •   badania satysfakcji z pracy
  •   badania employee experience
  •   badania zaangażowania pracowników
  •   badania kultury organizacyjnej
  •   badania employer brandingowe
  •   badania procesów onboardingowych
  •   badania systemów motywacyjnych
  •   badania puls check

Badania z obszaru HR realizowane we współpracy z Openfield to wymierne korzyści i wartość dodatkowa dla organizacji. Jako zewnętrzny obserwator z dystansem spoglądamy na procesy zachodzące wewnątrz firmy, co umożliwia zmianę perspektywy i wnosi dodatkowe, świeże spojrzenie. 

Zespół ekspertów Openfield posiada specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu human resources. Jest to nie tylko wiedza teoretyczna, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności w przeprowadzaniu badań HR, które prowadzą do uzyskania wnikliwych i rzetelnych wyników. 

Posiadamy narzędzia i technologie, które umożliwiają realizowanie badań również na szeroką skalę, co jest szczególnie przydatne w przypadku organizacji o dużej liczbie pracowników. Dysponujemy zaawansowanym zapleczem analitycznym, które pozwala na realizację badań w sposób efektywny i bezpieczny, zapewniając jednocześnie wnikliwe i kompleksowe wyniki pokazujące trendy i zależności panujące w danej firmie.  

Podczas realizacji badań przykładamy dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa systemów, na jakich pracujemy oraz do poufności danych. Jest to niezwykle ważne, ponieważ zapewnienie pracownikom dyskrecji w trakcie badania przekłada się na szczerość i prawdziwość ich odpowiedzi.  

Projekty badawcze prowadzone we współpracy z nami to nie tylko oszczędność czasu i zasobów, ale również wsparcie eksperckie przy projektowaniu badania, w trakcie analizy danych i przy wyciąganiu wniosków oraz projektowaniu zmian w organizacji.