+48 720 815 270

Odbiór instytucji kultury w Warszawie

CASE STUDY

9

CEL

Poznanie inicjatorów wyjść kulturalnych oraz poznanie związanego z tym procesu decyzyjnego

9

Branża

Instytucje kultury

9

Zastosowane metody

Badania ilościowe, jakościowe i wywiady kognitywne

9

Wyzwania

Różnorodność grupy badawczej złożonej z dorosłych i dzieci

9

Rezultaty

Określenie czynników stojących za wybraniem konkretnych pozycji z oferty instytucji kulturalnych, ocena repertuaru warszawskich instytucji kultury

Dla najmłodszych wyprawa do teatru to nie lada przeżycie. Dla dorosłych to czasem zagwozdka – które przedstawienie wybrać, by zapewnić maluchom najlepsze wrażenia i rozrywkę najwyższej jakości? Sprawdzenie tego zlecił nam jeden z naszych Klientów.

Badaliśmy nie tylko dorosłych (rodziców oraz opiekunów grup zorganizowanych), ale także dzieci – obie grupy respondentów poddały ocenie przedstawienia wystawiane w konkretnym przedziale czasowym. Szczególnie ważne było dla nas, by najmłodsza grupa uczestników badania rozumiała jego zakres i świadomie odpowiadała na nasze pytania. Dlatego też duży nacisk położyliśmy na wywiady kognitywne, podczas których zachęcaliśmy dzieciaki do swobodnych opowieści i opowiadania o różnych, pozornie nieistotnych sprawach. Analiza ich odpowiedzi pozwoliła nam sprawdzić, czy słownictwo zaplanowane w ramach badania było odpowiednio dopasowane do grupy młodych ludzi biorących udział w projekcie.

Po potwierdzeniu właściwości naszych wstępnych założeń, przeprowadziliśmy badania jakościowe i ilościowe. Stworzyliśmy profil osoby, która najczęściej inicjuje wizyty w badanych teatrach i poznaliśmy ogólną ocenę spektakli warszawskich instytucji kultury (z perspektywy dorosłych i dziecięcych widzów). Szczególnie istotnym efektem naszego badania było określenie procesu decyzyjnego podejmowanego przez publiczność teatrów w kwestii wyboru konkretnych przedstawień, które chcą zobaczyć. Było to możliwe przede wszystkim dzięki analizie wskazywanych przez respondentów czynników wpływających na ich wybór oraz źródeł informacji, z których korzystają.