+48 720 815 270

Badanie znakowania żywności

CASE STUDY

9

CEL

Badanie systemu znakowania opakowań na temat wartości odżywczych

9

Branża

FMCG

9

Zastosowane metody

Badanie ilościowe

9

Wyzwania

Różnorodność stosowanych koncepcji znakowania towarów, szeroka grupa respondentów

9

Rezultaty

Poznanie preferencji Polaków w kwestii znakowania produktów i sformułowanie odpowiednich rekomendacji

W ramach walki z otyłością oraz by ułatwić mieszkańcom Unii Europejskiej zdrową i racjonalną dietę, Rada UE postanowiła wprowadzić obowiązek znakowania produktów na froncie opakowania, ułatwiając ocenę ich wartości odżywczych. Zanim system ten pojawił się w Polsce, urzędnicy postanowili sprawdzić który ze sposobów znakowania stosowany za granicą będzie najbardziej odpowiadał mieszkańcom naszego kraju.

Żeby poznać te preferencje, przeprowadziliśmy internetowe badania ilościowe CAWI. Wykorzystaliśmy do nich nasz Panel Badawczy Manulo, który umożliwił nam zebranie informacji od reprezentatywnej próby Polaków (N=1000).

Badanie obejmowało szereg materiałów graficznych, które były oceniane przez respondentów, a udzielone przez nich odpowiedzi stały się podstawą do sporządzenia stosownych rekomendacji. Sformułowane wnioski przełożyły się się na stanowisko Polski w Unii Europejskiej i przyczyniły do wyboru najlepszego dla naszego kraju sposobu znakowania produktów spożywczych.