+48 720 815 270

Badanie wspierające tworzenie podcastu

CASE STUDY

9

CEL

Zbadanie polskiego rynku na potrzeby zagranicznej platformy podcastowej

9

Branża

Podcasty
9

Zastosowane metody

Badanie ilościowe

9

Wyzwania

Błyskawiczna realizacja i ogólnopolska grupa respondentów

9

Rezultaty

Jasne rekomendacje spełniające potrzeby Klienta

W każdym kraju rynek konsumencki nieco się różni. Sporo firm – również światowych gigantów – sparzyło się na tym, jak interpretowane były ich nazwy czy identyfikacja wizualna. Dlatego zbadanie preferencji odbiorców przed wejściem do nowego kraju to bardzo rozsądne działanie.

Wie o tym nasz zagraniczny Klient, który przed otwarciem w Polsce platformy do podcastów, postanowił sprawdzić preferencje naszego społeczeństwa. Nam zlecił weryfikację tego, jakimi tytułami podcastów powinien się posługiwać – spolszczonymi wersjami czy angielskimi oryginałami.

Zleceniodawcy zależało na czasie, więc wykorzystaliśmy nasz Panel Badawczy Manulo, który umożliwia błyskawiczne zorganizowanie i przeprowadzenie badań na reprezentatywnej grupie respondentów (tym przypadku było to n=1000). Dzięki temu zapleczu i naszemu doświadczeniu cały projekt, od koncepcji do wyników, udało nam się zrealizować w 24 godziny!

Na podstawie zebranych danych i po ich przeanalizowaniu przygotowaliśmy dla Klienta jasne rekomendacje, które z sukcesem wykorzystał planując ścieżkę doboru tytułów podcastów zamieszczanych na swojej platformie.