+48 720 815 270

Badanie wpływu interwencji publicznych na rynek pracy

CASE STUDY

9

CEL

Ewaluacja wpływu interwencji regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego 2014-2020 na zatrudnienie

9

Branża

Sektor publiczny
9

Zastosowane metody

Badanie ilościowe

9

Wyzwania

Wielkość projektu i konieczność koordynacji
9

Rezultaty

Sformułowanie szeregu rekomendacji, których wdrożenie może zwiększyć skuteczność planowanej interwencji z tego samego obszaru w przyszłej perspektywie finansowania

Projekty realizowane w oparciu o zewnętrzne finansowanie (rządowe lub unijne) wymaga ewaluacji po zakończeniu trwania projektu. W 2019 roku na zlecenie Województwa Małopolskiego przeprowadziliśmy ewaluację takich działań.

Naszym celem była ocena wpływu interwencji regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego 2014-2020 na zatrudnienie. Projekt badawczy obejmował trzy komponenty skupione wokół zagadnień związanych z rynkiem pracy oraz efektywnością dotacji na zakładanie działalności gospodarczej. Dodatkowo przeprowadziliśmy pomiar wskaźnika rezultatu długoterminowego.

Koordynacja i realizacja szeroko zakrojonych prac badawczych na każdym ze szczegółowo zaplanowanych etapów ewaluacji, zaowocowała sformułowaniem szeregu rekomendacji, których wdrożenie może zwiększyć skuteczność planowanej interwencji z tego samego obszaru w przyszłej perspektywie finansowania.