+48 720 815 270

Badanie uczciwości w służbie cywilnej

CASE STUDY

9

CEL

Diagnoza poziomu kultury uczciwości w służbie cywilnej

9

Branża

Jednostka państwowa

9

Zastosowane metody

Badanie ilościowe

9

Wyzwania

Ogólnopolski zakres badań i duża grupa respondentów – pracowników różnego rodzaju instytucji, konieczność znalezienia optymalnej ścieżki dystrybucji ankiet

9

Rezultaty

Stworzenie raportu w klarowny sposób wskazującego percepcję kultury uczciwości oraz kierunki optymalizacji

Choć uczciwość wskazana jest w każdym zawodzie, są prace i stanowiska, na których szczególnie zwraca się uwagę na zachowanie i postawy pracowników. Na zlecenie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów sprawiedliwości zbadaliśmy, jak poziom kultury uczciwości w służbie cywilnej oceniają pracownicy stanowisk administracji państwowej.

Projekt obejmował zagadnienia dotyczące trafności, skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości działań w zakresie budowy i promocji kultury uczciwości realizowanych przez Szefa Służby Cywilnej, a także analizę zaangażowania grupy objętej badaniem w działania dotyczące szerzenia kultury uczciwości.

Mimo różnorodności instytucji i stanowisk nasi respondenci – grupa pracowników ministerstw, administracji skarbowej, jednostek centralnych i wojewódzkich – okazała się bardzo zdyscyplinowana. Tylko w ciągu pierwszego tygodnia od wysyłki zaproszeń uzyskaliśmy ponad 3500 ankiet.

Taki respons rate utwierdził nas w przekonaniu co do słuszności obranej ścieżki dystrybucji i umożliwił przygotowanie raportu zaadresowanego do różnych grup odbiorców. Zestawienie w klarowny sposób wskazuje percepcję kultury uczciwości i kierunki jej optymalizacji.