+48 720 815 270

Badanie sieci społecznych SNA

CASE STUDY

9

CEL

Sprawdzenie, w jaki sposób nowa formuła opieki medycznej DDOM wpływa na jakość leczenia poszpitalnego dla pacjentów oraz jak organizacyjnie wydolne są zespoły obsługujące placówki.

9

Branża

Medyczna

9

Zastosowane metody

Badania ilościowe i jakościowe w formule 360 stopni

9

Wyzwania

Trudna grupa respondentów

9

Rezultaty

Zgromadzenie rzetelnych informacji dotyczących Dziennych Domów Opieki Medycznej
Pierwsze Dzienne Domy Opieki Medycznej (DDOM) powstały w 2016 roku jako instytucje wspierające osoby niesamodzielne i starsze w codziennym funkcjonowaniu. DDOM-y zapewniają m.in. zajęcia rehabilitacyjne, opiekę pielęgniarską, konsultacje medyczne, czy terapię zajęciową. Naszym zadaniem było zbadanie, w jaki sposób formuła opieki stosowana w placówkach wpływa na jakość leczenia poszpitalnego oraz jak organizacyjnie wydolne są obsługujące je zespoły.

Ponieważ chcieliśmy się dowiedzieć od jak najszerszej grupy interesariuszy, jak działają DDOM i gdzie jest przestrzeń do usprawnienia systemu, zastosowaliśmy badania ilościowe i jakościowe w formule 360 stopni. By zredukować obawy pacjentów przed badaniem i dotrzeć również do ich opiekunów, postawiliśmy przede wszystkim na akcent komunikacyjny i cały projekt wykonaliśmy z wykorzystaniem podejścia partycypacyjnego.

Badanie miało zasięg ogólnopolski, a uzyskane wyniki pozwoliły na ocenę działania DDOM-ów oraz sporządzenie rekomendacji co do dalszego rozwoju tego typu placówek.