+48 720 815 270

Badanie UX

CASE STUDY

9

CEL

Dostarczenie insightów na potrzeby budowy produktu cyfrowego dla Biblioteki Cyfrowej w Krakowie

9

Branża

Instytucje kultury

9

Zastosowane metody

Badanie jakościowe, testy UX
9

Wyzwania

Wieloetapowość projektu

9

Rezultaty

Zaprojektowanie produktu cyfrowego przyjaznego dla użytkownika

Nawet najbardziej tradycyjne instytucje stopniowo dołączają do cyfrowego świata. Nie inaczej było z krakowską biblioteką, która postanowiła przenieść swoje zbiory do chmury. Wyzwaniem był jednak nie sam transfer treści, ale stworzenie takiego oprogramowania i produktu, by użytkownicy nie mieli trudności z jego obsługą i robili to chętnie.

Naszym zadaniem było zweryfikowanie poprawności person, czyli profili odbiorców stworzonych przez Bibliotekę i dopasowanie rozwiązań technicznych do zwyczajów i nawyków charakterystycznych dla wskazanych grup odbiorców.

Rozpoczęliśmy od przetestowania dostarczonych nam danych – przeprowadziliśmy badania jakościowe, które pozwoliły ocenić poprawność opisu wytypowanych person. Następnie przeszliśmy do analizy produktu pod kątem niezbędnych funkcjonalności i testowaliśmy UX z wykorzystaniem technik jakościowych.

Po wyciągnięciu wniosków mogliśmy przekazać odpowiednie rekomendacje i wytyczne, dzięki którym zaprojektowany został przyjazny dla użytkowników katalog źródeł bibliotecznych.