+48 720 815 270

Badanie na temat stosowania banknotów

CASE STUDY

9

CEL

Zbadanie opinii publicznej dotyczącej jakości polskich banknotów w obiegu
9

Branża

Finansowa
9

Zastosowane metody

Badania jakościowe i cykliczne badania ilościowe
9

Wyzwania

Konieczność przedstawienia odbiorcom banknotów prezentujących najczęstsze ich defekty
9

Rezultaty

Zebranie opinii na temat jakości banknotów, określenie akceptowalnego poziomu ich jakości oraz poznanie potrzeb i preferencji społecznych

Chyba każda osoba posługująca się gotówką choć raz napotkała na banknot wątpliwej jakości. Narodowy Bank Polski postanowił sprawdzić, jaki jest akceptowalny poziom jakości pieniędzy funkcjonujących w codziennym obiegu, a przeprowadzenie badań zlecił nam.

Aby zebrać potrzebne dane, przeprowadziliśmy badanie jakościowe w formie zogniskowanych wywiadów grupowych. W ich trakcie wykorzystaliśmy specjalnie wyselekcjonowane zestawy banknotów, prezentujące konkretne rodzaje defektów, z jakimi spotykamy się na co dzień jako użytkownicy polskiej waluty w gotówce. Uzupełnieniem fokusów było coroczne, cykliczne badanie ilościowe, w trakcie którego pytamy o opinię dotyczącą jakości pieniędzy pełnoletnich obywateli Polski.

Uzyskane wnioski przekazujemy Klientowi w formie starannie opracowanych raportów.