+48 720 815 270

Badanie na rynku wysokospecjalistycznej produkcji

CASE STUDY

9

CEL

Zdobycie danych dotyczących polskiego rynku

9

Branża

Meblowa

9

Zastosowane metody

Cyklicznie powtarzane wywiady CATI
9

Wyzwania

Międzynarodowy zasięg badania w trudnej grupie producenckiej, środowisko B2B

9

Rezultaty

Szybkie zgromadzenie danych w krótkim czasie, dostarczenie danych umożliwiających podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych

Zawsze podkreślamy, że prowadzenie badań w środowisku B2B to spore wyzwanie ze względu na specyfikę pracy i zachowań respondentów. Międzynarodowe badanie B2B, przeprowadzone w trudnej i specjalistycznej branży producenckiej, w oparciu o trudno dostępne dane graniczące z tajemnicą handlową to wyzwanie na miarę Openfield.

Kiedy włoski producent pianek poliuretanowych oraz wypełnień do materacy zlecił nam zmierzenie prognoz produkcyjnych w swojej branży, poczuliśmy, że to świetna okazja do rozwoju i poszerzenia naszych umiejętności. Naszym zadaniem było globalne badanie charakterystyki trendów użycia poliestrowej pianki PU i innych materiałów wypełniających w światowym rynku produkcji materacy i używanych do nich stelaży. Badanie było elementem projekcji produkcyjnej na najbliższy rok i miało stanowić podstawę opisu wielkości i segmentacji rynkowej producentów.

Trudna branża, trudne środowisko B2B, trudny zakres zbieranych informacji i szeroko zakrojony zasięg zlecenia sprawiły, że musieliśmy się do niego gruntownie przygotować. Przede wszystkim konieczne było dopasowanie się do zagranicznych praktyk, tym bardziej, że wymogiem klienta było zachowanie bardzo precyzyjnie zdefiniowanego standardu badania.

Ze względu na międzynarodowy charakter projektu, badanie przeprowadziliśmy we współpracy z włoskim koncernem analitycznym. Bazą do analizy były wywiady z producentami, również tymi z Polski. Badanie pomogło opisać strukturę produkcyjną na wysokospecjalistycznym rynku.