+48 720 815 270

Badanie MVP produktu fintechowego

CASE STUDY

9

CEL

Dostarczenie rekomendacji na potrzeby budowy produktu fintechowego

9

Branża

Finansowa

9

Zastosowane metody

Badania jakościowe ze wsparciem prezentacji produktu
9

Wyzwania

Konieczność zrozumienia trudnego zagadnienia przez badacza, a także dobrego przełożenia tego na język zrozumiały dla respondentów

9

Rezultaty

Dopasowanie produktu do potrzeb i oczekiwań grupy docelowej, identyfikacja obszarów wymagających modyfikacji założeń oraz przygotowanie konceptów strategicznych do budowania komunikacji

Realizacja badań w środowisku B2B to zazwyczaj nie jedno, a przynajmniej kilka wyzwań na różnych płaszczyznach. Wynikają one przede wszystkim z utrudnionego dostępu do grupy respondentów, którzy ze względu na swoje obowiązki służbowe nie mają zbyt wiele czasu na rozmowę. W przypadku tej konkretnej współpracy, dodatkowym czynnikiem komplikującym realizację zlecenia była także konieczność przetestowania przez respondentów nowego modelu produktu finansowego przed kontaktem z badaczami. Dobre zrozumienie produktu Klienta zlecającego badania było kluczowe dla jego zaplanowania i przeprowadzenia.

Poznanie cech i zasad funkcjonowania nowego systemu finansowania zakupów dla firm oraz dokładny benchmark rynkowy, wykonany przez zespół badaczy, pozwolił ustalić kluczowe przewagi konkurencyjne, wokół których produkt miał być rozbudowywany, pogłębił zrozumienie istoty badania i przygotował badaczy do trudnych wywiadów B2B.

Poznanie specyfiki produktowej otworzyło zespołowi badawczemu drzwi do przygotowania struktury wywiadów. Istotne było przede wszystkim:

  • poznanie zwyczajów zakupowych w firmach korzystających z finansowania zewnętrznego,
  • zbadanie powiązań między rodzajem zakupów a wybieranym dla nich mechanizmem finansowym,
  • sposób wybierania konkretnych mechanizmów finansowych i co stoi za takimi, a nie innymi decyzjami.

Oprócz bezpośrednich trudności merytorycznych związanych z przeprowadzeniem badania, dodatkowym wyzwaniem dla naszego zespołu było odpowiednie zaplanowanie fieldworku i pogodzenie potrzeb informacyjnych, konieczność testowania prototypu produktu finansowego oraz ograniczone możliwości czasowe respondentów.