+48 720 815 270

Ogólnopolska sieć handlowa

CASE STUDY

9

CEL

Badanie mechazmów promocyjnych.

9

Branża

Handlowa

9

Zastosowane metody

Badania ilościowe metodą CAWI z wykorzystaniem techniki MaxDiff

9

Wyzwania

Duża grupa respondentów i rozległy obszar badania

9

Rezultaty

Zwiększenie wolumenu sprzedaży i zysków z niej płynących dzięki naszym rekomendacjom

W przypadku dużych marek działających wśród dużej konkurencji, odpowiednio dobrane działania marketingowe mogą znacząco wpłynąć na sprzedaż i płynące z niej zyski. Dlatego też brandy często decydują się na regularne bądź cykliczne badania jak odbierane są ich materiały promocyjne. Mieliśmy okazję przeprowadzić takie badanie na zlecenie ogólnopolskiej sieci handlowej.

Naszym zadaniem było zbadanie efektywności mechanizmów reklamowych. Do sprawy podeszliśmy kompleksowo – uruchomiliśmy w naszym Panelu Badawczym Manulo badanie ilościowe (N=1000), w którym zastosowaliśmy bardzo porównywalne wizualnie mechaniki promocyjne, co pozwoliło wyeliminować elementy rozpraszające respondentów. Dzięki wdrożonej technice MaxDiff mogliśmy uchwycić nieuświadomione preferencje konsumentów. Sprawdziliśmy również jak dane przekazy reklamowe interpretowane są przez przebywających w Polsce konsumentów ukraińskich.

Dzięki zgromadzonym danym opracowaliśmy rekomendacje dotyczące sposobów prezentowania promocji, które są najbardziej pożądane przez konsumentów. Zastosowanie najbardziej optymalnego sposobu promocji umożliwiło zwiększenie wolumenu sprzedaży i płynących z niej zysków.