+48 720 815 270

Badanie kampanii społecznej

CASE STUDY

9

CEL

Ocena skuteczności prowadzonej kampanii społecznej

9

Branża

Transportowa
9

Zastosowane metody

Wywiady terenowe i wywiady online

9

Wyzwania

Szeroki zasięg kampanii i różnorodność stosowanych kanałów komunikacji

9

Rezultaty

Ewaluacja dotychczas stosowanych przekazów i rekomendacje dla kolejnych działań

W przypadku każdej akcji czy kampanii, oprócz planu działania i odpowiednio stworzonego i wdrożonego komunikatu, ważna jest również ewaluacja osiągniętych efektów. Jest to istotne, zwłaszcza w przypadku kampanii społecznych, które mają realnie wpłynąć na ogół społeczeństwa – tak jak realizowana przez naszego Klienta akcja Bezpieczny Przejazd, której celem było zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych. Skuteczność tych założeń mieliśmy okazję zbadać dwukrotnie – w latach 2018 i 2020.

Ze względu na złożoność i użycie wielu kanałów dotarcia, zbadanie efektów kampanii Bezpieczny Przejazd było sporym wyzwaniem. Dlatego też – by uwzględnić wszystkie zmienne – zastosowaliśmy zaawansowaną triangulację danych z badań ilościowych, jakościowych oraz social listeningu. Sięgnęliśmy również po analizę jakościową dyskursu medialnego, studia przypadków, analizę SWOT oraz po warsztat rekomendacyjny.

Przeprowadziliśmy szereg wywiadów terenowych, a także badania online, które zrealizowaliśmy między innymi za pośrednictwem Panelu Badawczego Manulo – naszej autorskiej platformy. W 2018 roku uzyskaliśmy próbę N=4072, natomiast w 2020 roku próbę N=3100. Na podstawie zgromadzonych danych przeanalizowaliśmy wszystkie elementy kampanii i poddaliśmy je rzetelnej ewaluacji. Dzięki uzyskanym wynikom mogliśmy przygotować rekomendacje w zakresie kreacji, komunikatów i dopasowania kanałów do potrzeb grup odbiorców.