Nasze projekty

PLAYDO

Projekty realizowane w ramach PLAYDO pozwalają spojrzeć na świat oczami dzieci i młodzieży. Poznajemy opinie młodych respondentów i testujemy adresowane do nich produkty, by budować przyjazny rynek współtworzony przez dzieci. Prace badawcze zespołu psychologów i socjologów Openfield podejmowane są z myślą o najmłodszych konsumentach, ich rodzicach, firmach oferujących produkty dla dzieci i młodzieży oraz instytucjach, które kształcą i wychowują młode pokolenia. Przejdź na stronę projektu →

Retail360

Obiekty handlowe nie istniałyby bez klientów i najemców, lecz do osiągnięcia sukcesu sprzedażowego niezbędny jest również pozytywny wizerunek, skuteczne działania marketingowe, zdefiniowanie nowych grup klientów o dużym potencjale zakupowym oraz wykorzystanie atutów lokalizacyjnych do przyciągnięcia kolejnych nabywców. W ramach programu Retail360 dostarczamy wartościowych informacji na temat funkcjonowania obiektów handlowych, pomagamy dostosować ofertę do zmieniających się oczekiwań klientów i wyznaczyć optymalne kierunki rozwoju, wykorzystując w tym celu różnorodne metody i techniki badawcze, spójne z potrzebami naszych biznesowych partnerów. Pobierz katalog →

Projekt TIK

Obecnie realizujemy projekt „Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie Openfield sp. z o. o. z siedzibą w Opolu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje wdrożenie nowych, dedykowanych branży badawczej systemów informatycznych.

Wdrożone rozwiązanie teleinformatyczne będzie służyło wsparciu technologicznemu badań terenowych, w tym współpracy z koordynatorami oraz ankieterami. Nowy system umożliwi automatyzację niektórych procesów (m.in. podział zadań, kontrola pracy ankieterów, komunikacja z ankieterami) poprzez przeniesienie większości działań w sferę elektronicznego przepływu informacji oraz projektowanie i nadzorowanie ścieżki zadań zgodnie z metodyką workflow wspomagającą pracę grupową.

Zapytanie ofertowe nr 1 - software Zapytanie ofertowe nr 2 - hardware

Raporty z badań

Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy Badanie. Badanie realizowane dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na temat transferu wiedzy pomiędzy nauką i biznesem.Zobacz raport → Analiza obecnych i przyszłych potrzeb rozwojowych. Ekspertyza realizowana dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na temat sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie oraz potrzeb rozwojowychZobacz raport →
Badanie instrumentów inżynierii finansowej. Badanie realizowane dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na temat mechanizmów wsparcia finansowego dla przedsiębiorców Zobacz raport → Bella Skyway Festiwal. Badanie zlecone przez Urząd Miasta Torunia. Badanie dotyczyło wpływu organizowanego festiwalu na rozwój turystyczny i gospodarczy miasta. Zobacz raport →
Badanie na temat równości szans. Projekt zrealizowany dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości projekt dotyczył wpływu równości szans na innowacyjność w firmach. Zobacz raport → Skuteczność projektów szkoleniowych. Badanie dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dotyczyło wpływu projektów szkoleniowych realizowanych w ramach priorytetu VIII PO KL na konkurencyjność firm. Zobacz raport →

Openfield Sp. z o.o.

45-057 Opole

ul. Ozimska 4/7

mail:office@openfield.pl

tel. 77 555 91 88

fax. 77 543 25 34