Nasze projekty

PLAYDO

Projekty realizowane w ramach PLAYDO pozwalają spojrzeć na świat oczami dzieci i młodzieży. Poznajemy opinie młodych respondentów i testujemy adresowane do nich produkty, by budować przyjazny rynek współtworzony przez dzieci. Prace badawcze zespołu psychologów i socjologów Openfield podejmowane są z myślą o najmłodszych konsumentach, ich rodzicach, firmach oferujących produkty dla dzieci i młodzieży oraz instytucjach, które kształcą i wychowują młode pokolenia. Przejdź na stronę projektu →

Retail360

Obiekty handlowe nie istniałyby bez klientów i najemców, lecz do osiągnięcia sukcesu sprzedażowego niezbędny jest również pozytywny wizerunek, skuteczne działania marketingowe, zdefiniowanie nowych grup klientów o dużym potencjale zakupowym oraz wykorzystanie atutów lokalizacyjnych do przyciągnięcia kolejnych nabywców. W ramach programu Retail360 dostarczamy wartościowych informacji na temat funkcjonowania obiektów handlowych, pomagamy dostosować ofertę do zmieniających się oczekiwań klientów i wyznaczyć optymalne kierunki rozwoju, wykorzystując w tym celu różnorodne metody i techniki badawcze, spójne z potrzebami naszych biznesowych partnerów. Pobierz katalog →

Projekt TIK

Obecnie realizujemy projekt "Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie Openfield sp. z o. o. z siedzibą w Opolu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wartość realizowanego projektu wynosi 238 866 złotych, czego 124 288 złotych stanowi wkład Funduszy Europejskich.

Cel projektu oraz planowane efekty


Realizacja projektu obejmuje wdrożenie nowych, dedykowanych branży badawczej systemów informatycznych. Wdrożone rozwiązanie teleinformatyczne będzie służyło wsparciu technologicznemu badań terenowych, w tym współpracy z koordynatorami oraz ankieterami. Nowy system umożliwi automatyzację niektórych procesów (m.in. podział zadań, kontrola pracy ankieterów, komunikacja z ankieterami) poprzez przeniesienie większości działań w sferę elektronicznego przepływu informacji oraz projektowanie i nadzorowanie ścieżki zadań zgodnie z metodyką workflow wspomagającą pracę grupową.

Raporty z badań

Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy Badanie. Badanie realizowane dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na temat transferu wiedzy pomiędzy nauką i biznesem.Zobacz raport → Analiza obecnych i przyszłych potrzeb rozwojowych. Ekspertyza realizowana dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na temat sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie oraz potrzeb rozwojowychZobacz raport →
Badanie instrumentów inżynierii finansowej. Badanie realizowane dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na temat mechanizmów wsparcia finansowego dla przedsiębiorców Zobacz raport → Bella Skyway Festiwal. Badanie zlecone przez Urząd Miasta Torunia. Badanie dotyczyło wpływu organizowanego festiwalu na rozwój turystyczny i gospodarczy miasta. Zobacz raport →
Badanie na temat równości szans. Projekt zrealizowany dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości projekt dotyczył wpływu równości szans na innowacyjność w firmach. Zobacz raport → Skuteczność projektów szkoleniowych. Badanie dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dotyczyło wpływu projektów szkoleniowych realizowanych w ramach priorytetu VIII PO KL na konkurencyjność firm. Zobacz raport →

Openfield Sp. z o.o.

45-057 Opole

ul. Ozimska 4/7

mail:office@openfield.pl

tel. 77 555 91 88

fax. 77 543 25 34